Posts Tagged ‘nowy sącz’

h1

Audyt energetyczny, świadectwo energetyczne

5 kwietnia 2010

świadectwa charakterystyki energetycznej, małopolska

Nasza działalność obejmuje wykonanie:

  • audytu energetycznego wymaganego na potrzeby programu termomodernizacyjnego „Czyste powietrze” Ministerstwa Środowiska oraz WFOŚiGW,
  • audytu energetycznego wymaganego na potrzeby programu termomodernizacyjnego „JAWOR” WFOŚiGW w Krakowie,
  • świadectwa energetycznego na potrzeby sprzedaży lub wynajmu nieruchomości,
  • projektowanej charakterystyki energetycznej na potrzeby projektu budowlanego,
  • charakterystyki energetycznej na potrzeby wymiany starych kotłów węglowych.

1.  W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne tutaj.

2.  W dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” – Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.

Celem programu „JAWOR” jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.

  • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
  • Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł.
  • Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

 3.  8 marca 2015 roku wszedł w życie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla budynków oraz lokali sprzedawanych bądź wynajmowanych. Świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).

Naszą dewizą jest terminowość oraz korzystna cena, świadectwa wykonujemy rzetelnie z dbałością o szczegóły. Uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych potwierdza dyplom wyższej uczelni: Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Za nami przemawiają dziesiątki zrealizowanych świadectw energetycznych, nie czekaj, zgłoś się do Nas. Wystarczy zadzwonić, resztę zostaw Nam.

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej na terenie Nowego Sącza oraz w promieniu 100 km.

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla:
domów jednorodzinnych,
mieszkań w domu wielorodzinnym,
budynków wielorodzinnych,
budynków użyteczności publicznej,
hal produkcyjnych, magazynów …

Korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego:
– właściciel budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku czy lokalu.
– nabywca i najemca budynku lub lokalu ma wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
– deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.