h1

Fotowoltaika

Mój Prąd / Czyste Powietrze 3.0

FotowoltaikaEnergia pozyskana z paneli fotowoltaicznych to przyszłość Naszych gospodarstw domowych. Panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio z promieniowania słonecznego, dzięki temu można obniżyć comiesięczne rachunki za energię elektryczną. Dodatkowo, dzięki programowi Mój Prąd, który od 15.05.2020r. został połączony z programem Czyste Powietrze 3.0, można uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w wysokości 5 000,00 zł lub nawet 9 000,00 zł w najwyższym poziomie dofinansowania.

Bardzo ważną kwestią jest odpowiedni dobór mocy instalacji fotowoltaicznej, który zapewni optymalny kompromis pomiędzy poniesionymi kosztami instalacji a rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. W tym celu najkorzystniej jest przeprowadzić audyt lokalnego zużycia energii elektrycznej, w którym zawarte są wszelkie informacje dla przyszłego inwestora.

Audyt lokalnego źródła energii elektrycznej zawiera obliczenia, które są wynikiem optymalizacji uwzględniającej następujące uwarunkowania:

 • miejsce usytuowania instalacji,
 • zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
 • planowane zużycie energii elektrycznej przez urządzenia/maszyny,
 • charakterystykę odbiornika energii elektrycznej,
 • ilość dostępnego miejsca,
 • typ systemu fotowoltaicznego,
 • lokalne warunki meteorologiczne,
 • ilość energii oddawanej do sieci.

Obliczenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przeprowadza się za pomocą symulacji komputerowej, program uwzględnia następujące czynniki mające wpływ na efektywność instalacji:

 • szerokość geograficzną i natężenie promieniowania słonecznego,
 • kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych,
 • ścieżkę słońca w okresie dzień / rok,
 • horyzont i elementy zacieniające instalację,
 • typ paneli i ich sprawność,
 • zmniejszenie promieniowania na powierzchnię paneli, spowodowane zabrudzeniami i ich starzeniem się.
%d blogerów lubi to: