h1

Audyty energetyczne

Czyste Powietrze 3.0:

Audyt energetycznyProfesjonalnie przygotowany audyt energetyczny eliminuje ryzyko wykonania prac termomodernizacyjnych niezgodnie z wymogami programu. Dzięki temu inwestor uzyskuje pewność rozliczenia dofinansowania. Według założeń programu Czyste Powietrze, uzyskanie dotacji na ocieplenie przegród zewnętrznych wymaga spełnienia warunków technicznych WT2021. Dokładne obliczenia uzyskanych parametrów dla przegród zawiera audyt energetyczny. Koszt audytu energetycznego jest całkowicie dofinansowany do kwoty 1000,00 zł pod warunkiem wykonania termomodernizacji przegród zewnętrznych budynku.

Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy Wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 000,00 zł.

Najniższy poziom

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje w przypadku, gdy średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 564,00 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2 190,00 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Podwyższony poziom

Najwyższy poziom dofinansowania dostępny jest dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w ciągu miesiąca nie przekracza kwoty 900,00 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 280,00 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Najwyższy poziom

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.).

%d blogerów lubi to: