h1

Strona główna

5 kwietnia 2010

świadectwa charakterystyki energetycznej, małopolska

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa technicznego służącego do zmniejszenia zużycia energii we wszelkiego rodzaju budynkach. Opracowujemy audyty energetyczne, świadectwa energetyczne, oceny energetyczne oraz audyty lokalnego źródła energii elektrycznej.

Przeprowadzamy audyty energetyczne na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Unijnych, programów Czyste Powietrze 3.0 i Mój Prąd realizowanego przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu, premii termomodernizacyjnej oraz remontowej.

Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas wieloletniej pracy przy sporządzaniu audytów oraz świadectw energetycznych gwarantuje miłą atmosferę oraz sprawne i rzetelne przeprowadzenie całej procedury.

Zaudytowaliśmy już: 126 114,50 m2 powierzchni użytkowej budynków.