h1

Świadectwa energetyczne

5 Kwiecień 2010

świadectwa charakterystyki energetycznej, małopolska

8 marca 2015 roku wszedł w życie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla budynków oraz lokali sprzedawanych bądź wynajmowanych. Świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).

Od 1 stycznia 2009 roku wszedł w życie obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytkowania lub podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku ulega zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Posiadacz takiego certyfikatu charakterystyki energetycznej będzie wiedział, czy jego obiekt spełnia standardy europejskie oraz czy jest energooszczędny. Porównywanie parametrów energochłonności budynków ma uświadomić społeczeństwu, że warto budować energooszczędnie. Gorsze parametry będą zmniejszały zainteresowanie nieruchomością, przez co spadnie ich wartość.

Wykonuję świadectwa energetyczne dla:
domów jednorodzinnych,
mieszkań w domu wielorodzinnym,
budynków wielorodzinnych,
budynków użyteczności publicznej,
hal produkcyjnych, magazynów …

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej uzyskałem kończąc studia podyplomowe na renomowanej uczelni jaką jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.
Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej na terenie Nowego Sącza oraz w promieniu 100 km.

Zalety świadectwa energetycznego:
a) wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu,
b) świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, zarówno dla nabywcy jak i najemcy,
c) stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu,
d) cechy energetyczne budynku decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń.